III Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów - Socjoterapia. Teoria - Badania - Praktyka - Poznań, 24 czerwca 2023

Formularz zgłoszeniowy

Informacja o wysokości opłaty:

do 31 maja 2023
100 PLN dla członków PSS i studentów
150 PLN dla pozostałych osób

po 31 maja 2023
150 PLN dla członków PSS i studentów
200 PLN dla pozostałych osób

*Imię i nazwisko
*Adres do korespondencji
*Dane do faktury
*Adres email
*Telefon kontaktowy
*Jestem członkiem PSS
TakNie
*Jestem studentem
TakNie
*Uwagi odnośnie wyżywienia (wybierz)
*O konferencji dowiedziałem(am) się z … (wybierz)

*Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych organizatorom Konferencji w celach związanych z organizacją wydarzenia.