II Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów - Socjoterapia z perspektywy teorii i praktyki - Bydgoszcz, 8 czerwca 2019

Formularz zgłoszeniowy

Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia na konferencję przyjmujemy do 25 maja 2019.

*Imię i nazwisko
*Miejsce pracy
*Adres do korespondencji
Adres do faktury (jeżeli inny niż do korespondencji)
*Adres email
*Telefon kontaktowy
*Jestem członkiem PSSiT
TakNie
*Jestem studentem
TakNie
*Uwagi odnośnie wyżywienia (wybierz)
*O konferencji dowiedziałem(am) się z … (wybierz)

*Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych organizatorom Konferencji w celach związanych z organizacją wydarzenia.