II Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów - Socjoterapia z perspektywy teorii i praktyki - Bydgoszcz, 8 czerwca 2019

Formularz zgłoszeniowy

Uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń.

*Imię i nazwisko
*Adres do korespondencji
*Dane do faktury
*Adres email
*Telefon kontaktowy
*Jestem członkiem PSSiT
TakNie
*Jestem studentem
TakNie
*Uwagi odnośnie wyżywienia (wybierz)
*O konferencji dowiedziałem(am) się z … (wybierz)

*Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych organizatorom Konferencji w celach związanych z organizacją wydarzenia.