II Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów - Socjoterapia z perspektywy teorii i praktyki - Bydgoszcz, 8 czerwca 2019

Prelegenci

mgr Aleksandra Froelich-Deja – certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, superwizor treningu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, superwizor socjoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, superwizor socjoterapii Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów, prezes Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów, członek komisji certyfikacyjnej w zakresie Socjoterapii PTP, jako psychoterapeuta i trener pracuje od 2000 roku.

dr Agnieszka Izdebska – psycholożka, psychoterapeutka, seksuolożka kliniczna, superwizorka szkoleniowa. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Podyplomowego Studium Pomocy Psychologicznej w Dziedzinie Seksuologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, Studium Socjoterapii Młodzieży i Treningu Interpersonalnego oraz Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.
W 2016 roku uzyskała tytuł doktora nauk społecznych w dziedzinie psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2006 roku prowadzi psychoterapię, poradnictwo psychologiczne i seksuologiczne oraz prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu psychologii i seksuologii. Jest superwizorką szkoleniową psychoterapii Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Od 2017 roku redaktorka naczelna kwartalnika „Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka”. Członkini Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz International Society of Transference ­Focused Psychotherapy. Główne zainteresowania kliniczne i naukowe koncentrują się wokół psychoanalitycznego ujęcia rozwoju psychoseksualnego, konsekwencji doświadczenia wykorzystania seksualnego w okresie dzieciństwa oraz leczenia trudności psychicznych, w tym związanych ze sferą seksualności

dr hab. Barbara Jankowiak – adiunkt w Zakładzie Promocji Zdrowia i Psychoterapii WSE UAM, psychoterapeuta w Poznańskiej Pracowni Psychoterapii, psycholog, pedagog. Autorka monografii: Aktywność seksualna nauczycieli a jakość i trwałość ich związków partnerskich, Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań 2010, redaktorka pracy zbiorowej: Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe UAM 2013, współredaktorka (wraz z dr Agatą Matysiak-Błaszczyk) pracy zbiorowej: Kontrowersje wokół socjalizacji dziewcząt i kobiet. Wydawnictwo Naukowe UAM 2016 oraz autorka licznych artykułów w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych.

mgr Joanna Klus – psycholog, socjoterapeutka, psychoterapeutka. Obecnie w ramach praktyki własnej (Studio Psychologii Joanna Klus) współpraca z NZOZ Ośrodkiem Terapii i Psychoedukacji „KOMPAS” w Będzinie – psychoterapia grupowa i indywidualna dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Doświadczenie zawodowe budowane w oparciu o pracę terapeutyczną w placówkach socjoterapeutycznych i opiekuńczo-wychowawczych. Ponadto organizacja i nadzór dydaktyczny konferencji szkoleniowej pt. „Oblicza zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży” przy Stowarzyszeniu na Rzecz Profilaktyki Zdrowia Psychicznego oraz Leczenia Zaburzeń Psychicznych Kompas, współautor wystąpienia w ramach spotkania Sekcji Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy PTPPd. Zainteresowania zawodowe obejmują aktywności psychoterapeutyczne i socjoterapeutyczne oraz prowadzenie warsztatów i szkoleń.

mgr Marta Nowak – pedagog, certyfikowany psychoterapeuta (PTP, PTPPd), trener warsztatu umiejętności psychospołecznych (PTP), superwizor szkoleniowy Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Obecnie realizowana praktyka własna: Self Gabinet Psychoterapii i Psychoedukacji w Sosnowcu (w ramach praktyki własnej współpraca z ośrodkami realizującymi psychoterapię i socjoterapię – aktywność psychoterapeutyczna i superwizyjna), współpracownik w kadrze dydaktycznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, uczestnik szkolenia z zakresu psychoterapii zaburzeń osobowości (Psychoterapia Skoncentrowana na Przeniesieniu – TFP) w Personality Disorders Institute Weill Medical College of Cornell University (USA). Autor  i współautor wystąpień naukowych (m.in. cykl Międzynarodowych Konferencji Naukowo-Szkoleniowych Medforum) oraz publikacji naukowych z zakresu psychoterapii (m.in. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, Psychoterapia, Psychiatria Polska, Psychoterapia Psychodynamiczna w Polsce)

mgr Marzena Pycka – pedagog, psychoterapeuta psychodynamiczny, superwizor szkoleniowy KCP. We współpracy z KCP prowadzi szkolenia w ramach PSSiPM oraz Etapu Wstępnego Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Gdańskim Ośrodku Psychodynamicznym.

dr hab. Emilia Soroko – adiunkt w Zakładzie Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe obejmują tematykę diagnozy klinicznej, konceptualizacji przypadku, zaburzeń osobowości, aktywności autonarracyjnej, psychologię narracyjną, metodologię jakościową, ilościową i mieszaną, a także problematykę socjoterapii jako pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jest autorką m.in. monografii: Aktywność autonarracyjna osób z różnym poziomem organizacji osobowości. Opowieści o bliskich związkach (Poznań 2014) i współautorką rozdziałów na temat diagnozy klinicznej w podręczniku Psychologia kliniczna pod red. L. Cierpiałkowskiej i H. Sęk (Warszawa 2016).

mgr Monika Szopińska – pedagog, socjoterapeuta, psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Od 10 lat prowadzi zajęcia edukacji twórczej dla dzieci i młodzieży w założonym przez siebie ośrodku „Kilimandżaro”. Związana zawodowo ze Szkołą Podstawową nr 1 oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Chojnicach.

mgr Barbara Wota – psycholog, socjoterapeuta, psychoterapeuta. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (specjalizacja z psychologii klinicznej i zdrowia) w Sopocie, Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Gdańsku i Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dorosłych, psychoterapię młodzieży oraz terapię par.  Zajmuje się również prowadzeniem superwizji w świetlicach socjoterapeutycznych oraz placówkach medycznych. Pracowała jako wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz Psychodynamicznym Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży.

mgr Monika Wrzosek-Tulwin – mgr psychologii oraz nauk o rodzinie, absolwentka Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego (2011 r.) oraz Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej (2015 r.) w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Swoje doświadczenie w pracy z młodzieżą zdobywa prowadząc psychoterapię indywidualną w Poradniach Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie i Józefowie oraz w ramach prywatnej praktyki. Od 2015 r. jest prezesem zarządu Fundacji By The Way, której głównym celem jest promocja i ochrona zdrowia psychicznego na terenie powiatu węgrowskiego. Od 2016 r. prowadzi Klub Młodzieżowy MDM – Miejsce Dla Młodych.

mgr Kazimierz Ździebło – psycholog, certyfikowany superwizor socjoterapii, treningu interpersonalnego i warsztatu umiejętności psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany superwizor socjoterapii i socjoterapeuta Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów, psychoterapeuta psychodynamiczny, założyciel fundacji PozyTYwka oraz Dolnośląskiego Centrum Psychiatrii i Psychoterapii SUPER-rgo.