I Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów - Socjoterapia z perspektywy teorii i praktyki - Bydgoszcz, 3 czerwca 2017

Prelegenci

Janusz Kitrasiewicz — psycholog, certyfikowany superwizor psychoterapii, treningu interpersonalnego i warsztatu umiejętności psychospołecznych, socjoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany superwizor psychoterapii psychodynamicznej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, certyfikowany superwizor socjoterapii Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów, kierownik Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej – szkolenia rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Maciej Wilk – psycholog, pedagog, specjalista II stopnia w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży, certyfikowany superwizor psychoterapii, treningu interpersonalnego i warsztatu umiejętności psychospołecznych, socjoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany superwizor psychoterapii psychodynamicznej Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, superwizor socjoterapii Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów, kierownik Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, autor książki „Diagnoza w socjoterapii. Ujęcie psychodynamiczne”.

Aleksandra Janiszewska – trener warsztatu umiejętności psychospołecznych i trener treningu interpersonalnego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, psychoterapeuta psychodynamiczny, założyciel i lider merytoryczny Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Fundacji Praesterno.

dr Barbara Jankowiak – adiunkt w Zakładzie Promocji Zdrowia i Psychoterapii WSE UAM, psychoterapeuta w Poznańskiej Pracowni Psychoterapii, psycholog, pedagog. Autorka monografii: Aktywność seksualna nauczycieli a jakość i trwałość ich związków partnerskich, Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań 2010, redaktorka pracy zbiorowej: Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe UAM 2013, współredaktorka (wraz z dr Agatą Matysiak-Błaszczyk) pracy zbiorowej: Kontrowersje wokół socjalizacji dziewcząt i kobiet. Wydawnictwo Naukowe UAM 2016 oraz autorka licznych artykułów w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych.

Anna Kaczmarska-Pająk – trener warsztatu umiejętności psychospołecznych i trener treningu interpersonalnego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany superwizor socjoterapii Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Magdalena Marzec – trener warsztatu umiejętności psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, w trakcie certyfikatu socjoterapeuty Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów.

Piotr Miszewski – superwizor Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, certyfikowany superwizor warsztatu i treningu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany superwizor socjoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany superwizor socjoterapii Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów.

dr Emilia Soroko – adiunkt w Zakładzie Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej, Wydziału Nauk Społecznych UAM, psychoterapeutka w ośrodku AION. Autorka między innymi monografii: Aktywność autonarracyjna osób z różnym poziomem organizacji osobowości. Opowieści o bliskich związkach, Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań 2014, współautorka rozdziałów na temat diagnozy klinicznej w podręczniku Psychologia kliniczna pod redakcją Lidii Cierpiałkowskiej i Heleny Sęk, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016.

dr Ewa Wojtynkiewicz – psycholog, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych i trener treningu interpersonalnego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Kazimierz Ździebło – psycholog, certyfikowany superwizor socjoterapii, treningu interpersonalnego i warsztatu umiejętności psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany superwizor socjoterapii i socjoterapeuta Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów, psychoterapeuta psychodynamiczny, założyciel fundacji PozyTYwka oraz Dolnośląskiego Centrum Psychiatrii i Psychoterapii SUPER-rgo.