III Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów - Socjoterapia. Teoria - Badania - Praktyka - Poznań, 24 czerwca 2023

Program

 9:00-9:15 Oficjalne rozpoczęcie
 9:15-11:00 SESJA I
 9:15-10:00 Maciej Wilk „Grupa otwarta czy zamknięta – zalety, wady oraz zastosowanie.”
10.00-10:45 Magdalena Przystańska „Współczesne wyzwania w pracy z adolescentami z niezgodnością płciową.”
10.45-11:00 Dyskusja
11:00-11:20 Przerwa kawowa
11:20-13:40 SESJA II
11:20-11.50 Karolina Głogowska „O znaczeniu i wielowymiarowości relacji z Innymi w adolescencji”.
11:50-12:20 Jacek Ruciński „Wykorzystanie psychodynamicznego rozumienia elementów procesu grupowego w pracy psychoedukacyjnej.”
12:20-12:50 Amelia Wałczyk „Łączenie terapii indywidualnej i socjoterapii – wskazania diagnostyczne, korzyści, problemy.”
12:50-13:20 Kazimierz Ździebło „Organizowanie zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży w systemie prywatnej placówki zdrowia.”
13:20-13:40 Dyskusja
13:40-15:00 Przerwa obiadowa
15:00-16:10 SESJA III  
15:00-15:30 Adrianna Brzezińska, Barbara Jankowiak, Emilia Soroko „Socjoterapia w świetlicy socjoterapeutycznej. Raport z badań desk reaserch na przykładzie Poznania i Gdańska.”
15:30-16:00 Sebastian Pietrzak, Emilia Soroko, Barbara Jankowiak, Maciej Wilk „Zasoby socjoterapeutów w radzeniu sobie z wyzwaniami w pracy. Analiza narracji.”
16:00-16:10 Dyskusja
16:10-16:25 Oficjalne zakończenie  
16:25-16.45 Przerwa kawowa
16:45 Walne Zebranie PSS