II Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów - Socjoterapia z perspektywy teorii i praktyki - Bydgoszcz, 8 czerwca 2019

Program

 

 8:00-9:00 Rejestracja, kawa powitalna
 9:00-9:15 Oficjalne rozpoczęcie
 9:15-11:15 SESJA I
mgr Joanna Klus
mgr Marta Nowak
Siła i ograniczenia w pracy socjoterapeutycznej – doświadczenia z pracy własnej.
dr Agnieszka Izdebska Rozwój seksualny w okresie adolescencji
mgr Aleksandra Froelich-Deja Okres latencji z perspektywy psychodynamicznej. Rozważania wokół normy i patologii.
 11:15-11:45 Przerwa kawowa
 11:45-13:45 SESJA II
mgr Marzena Pycka ZIARNKO W KŁOSIE – czyli jak pomóc nastolatkom podążać w kierunku identyfikacji ze społeczeństwem, aby nie tracili zbyt wiele z własnej indywidualności.
mgr Monika Wrzosek-Tulwin „Dylematy młodości” – czyli o tym, jak wspomagać nastolatka w osiąganiu zadań rozwojowych okresu dorastania.
mgr Monika Szopińska Zajęcia aktywności twórczej Kilimandżaro jako przykład pracy z grupami dzieci i młodzieży.
 13:45-15:00 Przerwa obiadowa
15:00-17:00 SESJA III  
dr hab. Barbara Jankowiak,
dr hab. Emilia Soroko
Jak pomagać adolescentom/tkom w procesie socjoterapii? Perspektywa socjoterapeutów/tek. Jakościowa analiza opowieści o doświadczeniach zawodowych
mgr Kazimierz Ździebło Socjoterapia, psychoterapia, trening kompetencji społecznych, psychoedukacja – co wybrać? Wybór metody oddziaływania okiem praktyka.
mgr Barbara Wota Dylematy superwizora świetlic socjoterapeutycznych. Teoria vs. Praktyka
17.00-17.15 Oficjalne zakończenie  
17:15-17:30 Przerwa kawowa
17:30-18.15 Walne Zebranie PSSiT