I Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów - Socjoterapia z perspektywy teorii i praktyki - Bydgoszcz, 3 czerwca 2017

Program

 

8:30-9:30        Rejestracja, kawa powitalna

9:30-9:45        Oficjalne rozpoczęcie

9:45-11:45      SESJA I   

Emilia Soroko, Barbara Jankowiak  „Od teorii i badań do praktyki socjoterapeutycznej”

Kazimierz Ździebło „Socjoterapia, czy to działa? Proces grupowy i jego znaczenie w socjoterapii”

Anna Kaczmarska-Pająk, Magdalena Marzec „Proces grupowy w praktyce – analiza przypadku”

11:45-12:15    Przerwa kawowa

12:15-13:15    SESJA II

Maciej Wilk    „Dla kogo jest socjoterapia?”

13:15-14:15    Przerwa obiadowa

14:15-16:15    SESJA III

Piotr Miszewski „Kilka refleksji na temat pracy grupowej z młodzieżą używającą substancji psychoaktywnych”

Ewa Wojtynkiewicz „Zaburzenia osobowości u dzieci i młodzieży – perspektywy pomocy”

Aleksandra Janiszewska „Socjoterapia w praktyce”

16:15-16:45    Przerwa kawowa

16:45-17:45    SESJA IV     

Janusz Kitrasiewicz  „Dylematy tożsamości socjoterapeuty”

17:45-18:00    Przerwa kawowa

18:00     Walne Zebranie PSSiT